de fem hertigdömena

De fem hertigdömena, de fria markerna

Utanför Havelocks tjocka ringmur breder gyllene sädesfält ut sig. De öppna landskapen genomkorsas av jord och stenvägar. De enda avbrotten bland dessa böljande kullar är enstaka små lövskogar och sjöar. Landet är uppdelat i fem hertigdömen, var och ett underställt fem familjer, som i sin tur lyder under Constantins Spira.

Sjöklippans hertigdöme

Detta är det näst minsta hertigdömet men har på senare år blomstrat tack vare rika skördar. Beläget långt i nordväst om Havelock gränsar det till urskogar mot Den Himmelska Muren i väst och till den vindpinade klippkusten i nordöst, och bortom det, Malvas protektoriat. I öst angränsar det till det nu söndrade Silvernäs hertigdöme.

I en djup dal nära de norra gränserna ligger Sjöklippan. Ett litet samhälle i ena änden av en lång sjö som sträcker sig mot bergen i väst. Ute på en klippa i sjön reser sig ett ensamt rundtorn. Här har släkten Artesia rådit i fyra generationer och den nuvarande hertigen är Elm Artesia af Sjöklippan. Sir Elms största intresse är god mat och dryck och vildjakt i de höga bergens skugga men sedan välstånd nådde Sjöklippans hertigdöme har problemen hopat sig. Ett hänsynslöst rövarpack har under en tid gäckat hertigens knektar och deras ledare Kifura riddardräpe blir alltmer stursk. Från Havelocks adel höjs röster om Elms inkompetens och kungen kräver åtgärder.

Silvernäs hertigdöme

Fruktansvärt är ödet som drabbade byn Silvernäs och det vida förfall som följde i hela hertigdömet. Beläget norr om Havelock åtnjöt hertigdömet rika fiskeinkomster och en hög ställning i Havelocks societet. Men när en skyddande pir uppförts i Silvernäs anklagades den rådande familjen Cisur för att stjäla handel från Havelock. Byn och borgen brändes och piren vältrades ner i havet. När inget skydd fanns föll hertigdömet offer för rövare och nu lever här endast enstaka bondefamiljer som trotsar den envisa havsvinden. Där Silvernäs en gång låg växer inget och husens skelettliknande rester reser sig fortfarande ur sanden som en påminnelse om Havelocks nyckfulla adel.

de fem hertigdömena

Draconia lkaros