Main Page

Draconia

Ön kallas i folkmun Draconia, vilket är namnet Imperiets skolade tilldelade det för länge sedan. Vad tidigare civilisationer kallade sin hem-ö är för alltid höljt i det förflutnas dunkel. Men många försöker ännu sprida ljus över öns mystik, utanför Havelock söker och hans lärlingar efter ruiner och gravar som kan berätta om den mörka tidsåldern. Mycket lite är känt om vad som plötsligt fick två stadsstater och kringliggande byar att förfalla utan att något ord rörande orsaken lämnats till efterkommande.

Ön befolkades på nytt och nya städer restes bland de gamla ruinerna, Havelock och Malva. Nu lever här efterkommande till kolonisatörer från Imperiet, vars styre inte når så långt ut till havs, och de mer mörkhyade österlänningarna. Man dyrkar främst ödets gudinna som manifesterar sig i fågelskrud eller bärandes en fågelmask och fruktar den onde, mörkrets gud som finns representerad i en eller annan form i alla den kända världens religioner (ett faktum som många lärda ser som ett bevis för dennes existens).

Outforskade vidder

Öns mest dominerande landmärke måste vara Den Himmelska Muren, oavsett om man stretar på de gyllene fälten runt hamnstaden Havelock i söder eller navigerar sin fiskebåt, som ligger djupt i vattnet för den stinna fångsten, förbi de norra klippkustens förrädiska rev syns alltid bergen i väst. Moln-omgärdade toppar och urskogsbeväxta sluttningar. Sägner och sjöfarare berättar om ett dött ökenlandskap och Stillbältet bortanför Muren där vinden aldrig blåser och regnet aldrig faller.

Platser

Havelock Malva Den Himmelska Muren Språket Den Enda Ordningens Väg Citadellet Månfyren de fem hertigdömena Constantins Spira

Familjer

Plantagenet Tudor Lias Aughus Baron Conrads släkte Artesia Cisur

Main Page

Draconia lkaros