Malva

Malva, tystarnas högsäte

Malva är Draconias andra stora stad och är belägen i den mer stormiga norra delen där landremsan mellan havet och himmelska muren är mycket smalare. Den är uppförd av Österlänningar på en hög klippa som stupar rätt ner i de förrädiska vattnen nedan. Klippan var en gång en stor järngruva och är perforerad av trånga gångar, ända ner till havsnivån, där gångarna blir vattenfyllda. Numera bryter Malvas namnlösa styrande råd järnmalm vid den Himmelska Murens rötter.

Smala gängliga torn i sten eller timmer sträcker sig mot de stormiga skyarna där de klättrar på klippans branta sluttningar, vindlande gångar, smala broar och trånga trappor gör det möjligt att navigera denna labyrint. Från låglandet leder en vindlande trappa, Den Enda Ordningens Väg, upp mot en kupolliknande byggnad på klippans krön, Citadellet. Härifrån utfärdas husrannsakan, nattliga bortförande och därifrån koordineras stävjandet av Språket. Diplomatiska förbindelser med Havelocks adelshus är ansträngda och anklagelser om förräderi och angiveri är vanligt. Utanför staden odlas grödor för att försörja stadens matbehov på smala terrasser utmed sluttningarna men Malva är ändå beroende av fria bönder i söder. Malva har även en mindre, egen hamn i skydd bakom klipporna men endast Malvas egna lättnavigerade galärer törs trotsa de farliga reven (och har lotsar som vet vart reven finns).

Malva

Draconia lkaros