Språket

Språket, gudars tungomål

Många menar att det är det tungomål gudarna använde när de formade världen. Andra menar att det är den ondes röst. Vad som är bortom all tvivel är att orden har en inneboende kraft och det som sägs, om talaren är kunnig, sker. Det som en gång var ett komplett språk är numera en splittrad kunskap, enskilda ord, utspridda bland okunniga talare över hela världen. För ingen kan lära sig Ord och dess innebörd utan att den föregående talaren förlorar kunskapen. Några har gjort det till sitt kall att samla Språket och många hamnar då på Draconia, där Språket lever kvar starkare än någon annan stans.

Språket

Draconia lkaros